Бүтээгдэхүүн

Тай /Холбоос төмөр/

Тай /Холбоос төмөр/

Барилгын дам нуруу хучилтыг цутгахад хэвийг тэгш байлгаж, хэмжээ гаргаж угсралт задрахаас хамгаалдаг бүтээгдэхүүн юм.

Трубаны залгаа

Трубаны залгаа

Трубаг хооронд залгахад / уртасгахад/ ашиглагддаг бүтээгдэхүүн юм.

Даруулга

Даруулга

Дам нуруу,хана,багананд бэхлэгдсэн хэв болон трубаг даруулга,эрвээхэй боолтны тусламжтайгаар хавчиж бэхлэхэд зориулагдсан бүтээгдэхүүн юм.

Спа тай

Спа тай

Спа тай

Дэгээ

Дэгээ

Хэв угсарахад трубагаар чиг бариж бэхэлгээний зориулалтаар ашигладаг бүтээгдэхүүн юм. Дэгээ нь урт богино дөрвөлжин гэсэн төрөлтэй.

Хэвний түгжээ

Хэвний түгжээ

Хэв болон дотор гадна булан угсрах үед түгжих зориулалтаар хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн юм.

Резво

Резво

Дам нуруу,хана,багананд бэхлэгдсэн хэв болон трубаг даруулга,резьба бүхий эрвээхэй боолтны тусламжтайгаар хавчиж бэхэлхэд зориулагдсан бүтээгдэхүүн юм.

Угсардаг шат

Угсардаг шат

Хэрэгцээндээ зориулан хооронд нь угсарч хэрэглэх боломжтой бөгөөд барилгын гадна болон дотор ажилд хэрэглэдэг бүтээгдэхүүн юм.

Хэвний хээ

Хэвний хээ

Цутгамал хашаа, суурь хийхэд гадна хэсгийг өнгө үзэмжтэй харагдуулах зорилгоор хэрэглэдэг пластик бүтээгдэхүүн юм.

Тулгуур төмөр

Тулгуур төмөр

Барилгын дам нуруу,хучилтыг цутгахад тулгуур болгон хэрэглэдэг/ уртасгаж богиносгох боломжтой/ бүтээгдэхүүн юм

Дам нурууны хавчаар

Дам нурууны хавчаар

Модон хавтангаар / панер/ барилгын хийц хийж байгаа үед хавчих зориулалт бүхий бүтээгдэхүүн юм.

Труба

Труба

40 см-ийн диаметртэй, хэвний бэхэлгээ, гадна пасад хийхэд шат болгон хэрэглэдэг . Дөрвөлжин труба нь гадна талын шат угсарах,хэвний угсралтанд чиглүүлэгч,хучилтанд ивүүр хамгаалатын тор байршуулах зэрэг зориулалтаар хэрэглэгдэх бүтээгдхүүн юм

Хомут

Хомут

Трубагаар шат угсрахад хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн юм. Эргэдэг ба эргэдэггүй гэсэн 2 төрөлтэй

Хамгаалалтын тор

Хамгаалалтын тор

Барилга баригдах явцад орчны болон ажилчдын аюулгүй ажиллагааг хангах зориулалтаар ашиглагдах бүтээгдэхүүн юм.

Дотор  булан

Дотор булан

Хэв хашмалаас хамаарч өөр өөр байдаг ба барилгын хана суурь хийхэд өргөн ашиглагдана

Хэв

Хэв

Сайжируулсан модон хавтан бүхий ган рамтай европ стандартын хэв хашмалыг ашигласнаар цаг хугацаа,хөрөнгө мөнгө,зардал хэмнэхээс гадна дараахь давуу талтай