Хомут

Хомут

Трубагаар шат угсрахад хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн юм. Эргэдэг ба эргэдэггүй гэсэн 2 төрөлтэй.