Дам нурууны хавчаар

Дам нурууны хавчаар

Модон хавтангаар / панер/  барилгын хийц хийж байгаа үед хавчих зориулалт бүхий бүтээгдэхүүн юм.