Тулгуур төмөр

Тулгуур төмөр

Барилгын дам нуруу,хучилтыг цутгахад тулгуур болгон хэрэглэдэг/ уртасгаж богиносгох боломжтой/ бүтээгдэхүүн юм.

 

 

Бүтээгдхүүний үзүүлэлт

Нэр

Үндсэн урт

Тулах

Жин

V1

1,9м

 

V2

3,2м

12кг

V4

2,6м

14кг

V5

 

V6

3,2м