Хэвний хээ

Хэвний хээ

Цутгамал хашаа, суурь хийхэд  гадна хэсгийг  өнгө үзэмжтэй харагдуулах зорилгоор хэрэглэдэг пластик бүтээгдэхүүн юм.