Резво

Резво

Дам нуруу,хана,багананд бэхлэгдсэн хэв болон трубаг даруулга,резьба бүхий эрвээхэй боолтны тусламжтайгаар хавчиж бэхэлхэд зориулагдсан бүтээгдэхүүн юм.