Хэвний түгжээ

Хэвний түгжээ

Хэв болон дотор гадна булан угсрах үед түгжих зориулалтаар хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн юм.

Бүтээгдхүүний үзүүлэлт

Ангилал

Урт

Өргөн

Жин

Урт түгжээ

8,8см

2,7см

45гр

Богино түгжээ

7,8см

2,7см

33гр