Дэгээ

Дэгээ

Хэв угсарахад трубагаар чиг бариж бэхэлгээний зориулалтаар  ашигладаг бүтээгдэхүүн юм. Дэгээ нь урт богино дөрвөлжин гэсэн төрөлтэй.

Бүтээгдхүүний үзүүлэлт

Ангилал

Урт

Өргөн

Жин

Урт дэгээ

14,5см

7,3см

150гр

Богино дэгээ

10см

7,5см

100гр

Дөрвөлжин дэгээ

15см

7,3см

155гр