Даруулга

Даруулга

Дам нуруу,хана,багананд бэхлэгдсэн хэв болон трубаг даруулга,эрвээхэй боолтны тусламжтайгаар хавчиж бэхлэхэд зориулагдсан бүтээгдэхүүн юм.

Ангилал

Урт

Өргөн

Жин

Том таваг

14,7см

5см

230гр

Жижиг таваг

9,1см

5см

120гр

Труба таваг

13см

2,7см

120гр