Трубаны залгаа

Трубаны залгаа

Трубаг хооронд залгахад / уртасгахад/  ашиглагддаг бүтээгдэхүүн юм. Улаан цагаан гэсэн 2 төрөлтэй. Барилгын гадна пасад хийхэд трубаг хооронд нь залгаж хэрэглэх бөгөөд хэргэлхэд хялбар юм.