Бүтээгдэхүүн

Гадна булан

Гадна булан

Барилгын бүрэн цутгамал гадна дотно хана, дам нуруу, суурийн хийцийг хэв ашиглан цутгахад 90 градус сын өнцөг гаргах үед хэрэглэгдэх ашигладаг