Бүтээгдэхүүн

хоолны сав

хоолны сав

Өнгө:шар,цагаан,цэнхэр

сандал

сандал

өнгө: улаан,цэнхэр

Эвхдэг хуванцар хайрцаг

Эвхдэг хуванцар хайрцаг

өнгө: шар,ногоон,цэнхэр

Шинжилгээний сав

Шинжилгээний сав

Өнгө: хэрэглэгчийн хүссэнээр

Хуванцар аяга

Хуванцар аяга

өнгө: ногоон, цэнхэр

"CUH" маркийн арматур хөндийрүүлэгч

CUH-20 CUH-30

"BBH" маркийн арматур хөндийрүүлэгч

BBH

"30R" маркийн арматур хөндийрүүлэгч

"30R"

"BH' маркийн арматур хөндийрүүлэгч

арматур хөндийрүүлэгч

Ахуйн зориулалтын сав

Ахуйн зориулалтын сав

өнгөний сонголт: цэнхэр, шар, цагаан, ногоон

Арматурын хязгаарлагч сэнс

Арматурын хязгаарлагч сэнс

30-D 50-D 70-D

арматур хөндийрүүлэгч

арматур хөндийрүүлэгч

HY-70 HY-100 HY-140

Босоо арматурын зай баригч

Босоо арматурын зай баригч

BAR L-150 BAR L-200