арматур хөндийрүүлэгч

арматур хөндийрүүлэгч

"HY" маркийн хөндийрүүлэгч нь дөрвөн хөлтэй. Загварын шийдэл нь цутгалтын явцад бетон зурмагийн урсгалыг бүрэн саадгүй, нэг цул бетон болгон бэхжихээр хийгдсэн.
Бүтээгдэхүүний өндрийн хэмжээ 75-120мм хүртэл болно.