"30R" маркийн арматур хөндийрүүлэгч

тавагт арматур хөндийрүүлэгч, тусгаарлагч таваг хоёрын хослол юм. Уг бүтээгдэхүүнийг тааз, хучилтын хөөсөнцөр, зөөлөн гадаргуу / материал/ дээр хэрэглэнэ.