"BBH" маркийн арматур хөндийрүүлэгч

"BBH" маркийн арматур хөндийрүүлэгч нь өвөрмөц хийцтэй хөндийрүүлэгч бөгөөд хавчигч нь бетон цутгалтын үед арматураас ямарч нөхцөлд салж унахааргүйгээр бэхэлэгдсэн байдаг.