Шинжилгээний сав

Шинжилгээний сав

Зориулалт: Эмчийн үзлэг, оношилгооны зориулалттай

Багтаамж: 100мл

Түүхий эд: PP5

Жин: 15гр