хоолны сав

хоолны сав

Зориулалт:  Хүнсний ногоо угаах,  талхны сав зэрэг гэр ахуйн зориулалтаар ашиглаж болно.

Өнгөний сонголт:  Номин ногоон, цэнхэр, шар, цагаан

Багтаамж:  3л

Түүхий эд:  Хүнсний зориулалттай ахндагч PP5 төрлийн түүхий эд