Хуванцар бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

1. Хуванцар бүтээгдэхүүн хэвлэх үйлдвэрлэл

Монгол Улсын барилга бүтээн байгуулалтын салбарын өсөлт хөгжлийг дагаад бид дэд бүтцийн салбарт өргөнөөр ашиглагддаг төрөл бүрийн арматур хөндийрүүлэгч болон бусад шаардагтай хуванцар бүтэгдэхүүнийг  бид 2010 оноос хойш судласны эцэст 2014 онд хуванцар хэвлэх үйлдвэрийг байгуулан өдгөө 4 жил үйл  тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулж байна

Хүчин чадал: Бүтээгдэхүүний овор хэмжээ, жингээс хамаараад тус бүр  өдөрт 500-12,000ш