Хаягдал хуванцар дахин боловсруулах

Бид хуванцарын бүтээгдэхүүний түүхий эдийн бэлтгэн нийлүүлэлтийг хангах зорилгоор дотодоо хаягдал хуванцар дахин боловсруулах үйлдвэрийг байгуулан байгаль экологид ээлтэй үйл ажиллагааг явуулж байна

Хүчин чадал: өдөрт/5тонн (PP,HDPE)