Бүтээгдэхүүн

холбоос төмөр / ТАЙ /

холбоос төмөр / ТАЙ /

бүрэн цутагмал барилгийн холбоос төмөр үйлдвэрлэл мөн бүх төрлийн захиалгийн тай