"BBH" маркийн арматур хөндийрүүлэгч
"BBH" маркийн арматур хөндийрүүлэгч image"BBH" маркийн арматур хөндийрүүлэгч image

"BBH" маркийн арматур хөндийрүүлэгч

Дэлгэрэнгүй

"BBH" маркийн арматур хөндийрүүлэгч нь өвөрмөц хийцтэй хөндийрүүлэгч бөгөөд хавчигч нь бетон цутгалтын үед арматураас ямарч нөхцөлд салж унахааргүйгээр бэхлэгдсэн байдаг.

Ангилал Хэмжээ /мм/ Шуудайн дахь ширхэг
BBH-2345 20*30*40*50 600
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Бусад бүтээгдэхүүн