"BH' маркийн арматур хөндийрүүлэгч

"BH' маркийн арматур хөндийрүүлэгч

Дэлгэрэнгүй

"BH" маркийн хөндийрүүлэгч нь хосолсон хэлбэрээр ашиглаж болохоор шийдэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл уг бүтээгдэхүүнийг дам нурууны хэвтээ арматурын хамгаалалтын үеийг 4 янзын хэмжээгээр барьж болно. Талууд нь өөр өөр тул хэрэглэгч тус бүтээгдэхүүнийг өргөн, өндөр аль ч талаар нь хөндийрүүлэгч тулаас байдлаар ашиглаж болно.

Ангилал Хэмжээ /мм/ Шуудайн дахь ширхэг
BH-345 30*40*50 600
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Бусад бүтээгдэхүүн