Хэвний хээ
Хэвний хээ imageХэвний хээ imageХэвний хээ imageХэвний хээ image

Хэвний хээ

Дэлгэрэнгүй

Цутгамал хашаа, суурь хийхэд гадна хэсгийг өнгө үзэмжтэй харагдуулах зорилгоор хэрэглэдэг пластик бүтээгдэхүүн.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Бусад бүтээгдэхүүн