Эрвээхий боолт

Эрвээхий боолт

Дэлгэрэнгүй

Дам нуруу, хана, багананд бэхлэгдсэн хэв болон трубаг даруулга, эрвээхий боолтны тусламжтайгаар хавчиж бэхэлнэ.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Бусад бүтээгдэхүүн