Hory-beam
Hory-beam imageHory-beam image

Hory-beam

Дэлгэрэнгүй

Hory beam нь тулгуургүй хавтангийн дэрний шинэ техник бөгөөд шинэ төрлийн гол дам нуруунд хажуугийн дам нуруу оруулдаг бөгөөд энэ нь илүү хөнгөн, хялбар бэхэлгээний дизайнаар функцийг нэмэгдүүлж, шаантагуудыг зайнд тохируулан бэхлэнэ. Бүтцийн өндрөөс шалтгаалж тайзны ажилд их хэмжээний зардал шаардагдах тохиолдолд үүнийг ашигладаг.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Бусад бүтээгдэхүүн