Тулгуур төмөр
Тулгуур төмөр imageТулгуур төмөр imageТулгуур төмөр imageТулгуур төмөр imageТулгуур төмөр image

Тулгуур төмөр

Дэлгэрэнгүй

Барилгын дам нуруу, хучилтыг цутгахад тулгуур болгон хэрэглэдэг/уртасгаж, богиносгох боломжтой/ бүтээгдэхүүн. Төмөр тулаас ашиглах нь мод сүйтгэхгүй байх давуу талтайгаас гадна олон дахин хэрэглэх боломжийг олгодог.

Төрөл Үндсэн урт /м/ Тулах /м/ Жин /кг/
V1 1 1,9 12,3
V2 2 3,2 12,7
V4 2,6 4 14
V5 3 5 18
V6 3,2 6 20
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Бусад бүтээгдэхүүн