Резьба
Резьба imageРезьба image

Резьба

Дэлгэрэнгүй

Дам нуруу, хана, багананд бэхлэгдсэн хэв болон трубаг даруулга, резьба бүхий эрвээхий боолтны тусламжтайгаар хавчиж бэхлэхэд зориулагдсан бүтээгдэхүүн.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Бусад бүтээгдэхүүн