Дэгээ
Дэгээ imageДэгээ imageДэгээ image

Дэгээ

Дэлгэрэнгүй

Хэв угсрахад трубагаар чиг барьж бэхэлгээний зориулалтаар ашигладаг бүтээгдэхүүн. Дэгээ нь урт, богино, дөрвөлжин гэсэн төрөлтэй.

Ангилал Урт /см/ Өргөн /см/ Жин /гр/
Урт дэгээ 14,5 7,3 150
Богино дэгээ 10 7,5 100
Дөрвөлжин дэгээ 15 7,3 155
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Бусад бүтээгдэхүүн