Хэвний түгжээ
Хэвний түгжээ imageХэвний түгжээ imageХэвний түгжээ image

Хэвний түгжээ

Дэлгэрэнгүй

Хэв болон дотор, гадна булан угсрах үед түгжих зориулалтаар хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн.

Ангилал Урт /см/ Өргөн /см/ Жин /гр/
Урт түгжээ 8,8 2,7 45
Богино түгжээ 7,8 2,7 33
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Бусад бүтээгдэхүүн