Хамгаалалтын тор
Хамгаалалтын тор imageХамгаалалтын тор imageХамгаалалтын тор imageХамгаалалтын тор image

Хамгаалалтын тор

Дэлгэрэнгүй

Барилга баригдах явцад орчны болон ажилчдын аюулгүй ажиллагааг хангах зориулалтаар ашиглагдах бүтээгдэхүүн.

Өргөн /м/ Урт /м/ Мкв
4 50 200
2 50 100
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Бусад бүтээгдэхүүн